CHUYỆN CUỐI TUẦN- CẢ LÀNG NÓI KHOÁC

 

                             Chó còn mừng nữa là tao! 

       
      Một anh chàng lười biếng giả cách ốm mệt nằm nhà. Nhưng chị vợ vừa đi làm anh ta đã vùng dậy rang ngô chén. Ngô vừa chín tới đã thấy tiếng vợ nheo nhéo gọi cổng thì ra vì vội chị vợ bỏ quên cái nón nên quay về lấy. Bí quá anh chồng đổ tất ngô đang nóng vào túi quần. Bỏng quá anh chàng vừa chạy ra mở cổng vừa nhảy tâng tâng. Chị vợ thấy lạ bèn hỏi: "Phải gió hay sao mà cứ nhảy cẫng lên thế"?. Anh chàng nhăn nhó cười: "Hay chửa thấy mẹ mày về chó còn mừng nữa là tao"!.


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10192','0udoga3i4rqr55e12h0pl2d6g7','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-21 22:33:21','/a209504/chuyen-cuoi-tuan-ca-lang-noi-khoac.html')