TRỜI LÀ CÁI ĐINH GÌ?!

Thấy bên nhà bác Trần Nhương có bài này hay quá mạn phép đồng hương em rinh về nhà để dành đọc nhá.

     

TRỜI LÀ CÁI ĐINH GÌ

  
TRỜI LÀ CÁI ĐINH GÌ

Trương Tuần

                                                             TRỜI LÀ CÁI ĐINH GÌ

alt

-                     Nước Nhật hay thật cụ ạ làm sai là xin lỗi chân thành ngay…

-                     Tại vì họ có tài tình sáng suốt vĩ đại như nước mình đâu. Xin lỗi hóa ra mình kém à?

-                     Trời còn sai huống chi …

-                     Trời là cái đinh gì. Đây còn là bố trời  nhá.

-                     Cụ nói thế thì tôi xin chịu cụ.

-                     Thì vưỡn…

                                                                                      

 

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

LOI HEN HAI QUE

tra loi

Gửi bạn nguyennha nào đó!
Bạn coi chuyện này là nhảm thì chắc là người lạc quan" nhất VN đó.

nguyennha

hết cchuyen nhãm rồi ah.anh bạn

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10192','mlbn4ofopm0rmq1b8jkg8b6cv6','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-21 22:32:54','/a287970/troi-la-cai-dinh-gi.html')