A DI ĐÀ PHẬT

alt

A DI ĐÀ PHẬT

 

Ôm con ngồi cạnh cõi thiền

Ngơ ngác mấy lời Phật dạy

Kiếp này bụi bặm cõi trần

Rũ đi kẻ tu được mấy

 

Cúi đầu A di đà Phật

Ngu si tội lỗi bi ai

Đáng thương nhiều hơn khâm phục

Nợ nần tài sản hết rồi

 

Trước người tôi bàn tay trắng

Chỉ còn vật báu này thôi.