TẠI VUA HÙNG KHÔNG BIẾT BƠI- XẢ XÌ - TRÉT ĐẦU TUẦN

Chuyện trên trời dưới đất

TẤT CẢ LÀ TẠI VUA HÙNG KHÔNG BIẾT BƠI

 

Vì sao vua Hùng chọn Sơn Tinh làm rể? Vì Sơn Tinh mang lễ vật đến trước! Chuyện từ tám hoánh ai cũng biết hỏi làm gì bắt mệt? Nhưng tại sao Sơn Tinh có thể mang lễ vật đến trước? Vì Sơn Tinh có tài lãnh đạo trong một ngày đêm hô hóan thần dân trong nước nấu xong trăm nẹp bánh chưng đồ xong trăm ván cơm nếp? Trật lất! Vua Hùng chọn Sơn Tinh làm rể chẳng qua gói gọn trong bốn từ “Vua không biết bơi”.

Hổng tin thì thử gác chân lên trán mà nghĩ xem. Sao ổng không bảo “Một trăm viên ngọc trai. Một trăm con sò huyết lọai nhất. Tôm chín càng cá chín đuôi hải mã chín cựa” bảo đảm Thủy Tinh sẽ dâng ngay một phát chứ không cần đến ngày mai!

Nhưng vì ổng không biết bơi lại lo công chúa Mị Nương trước giờ rất… công chúa. Có nghĩa là không biết làm cái gì hết. Nấu cơm không biết giặt đồ cũng không đơm lại cái nút sứt chỉ cũng mù tịt… Thế nhưng nết công chúa vẫn rất là… công chúa nghĩa là hay lên mặt kẻ cả mắng mỏ ngừơi giúp việc rồi mai này sẽ hay cãi lý với chồng hỗn hào với cha mẹ chồng…Mà tính nết như vậy thì đố cha thằng chồng nào chịu nỗi. Mà không chịu nỗi thì nó sẽ mượn thân thể ngọc ngà của công chúa để làm bao cát mà “luyện võ công”.

Hic… tưởng tượng tới cảnh đó mà vua nước mắt chảy long tong. Làm sao ông có thể bơi đến để cứu con gái được đây? Ấy là chưa kể ổng không có pát- quợt làm sao có thể mở cửa thủy cung mà vào. Vậy nên chọn Sơn Tinh là cách hay nhất dù thừa biết luận về tài nghệ thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào.

Vậy nên Thủy Tinh mới tức. Tức không vì thằng cha đối thủ tài nghệ hơn mình. Mà tức vì ông vua làm ra vẻ rất công bằng (ai mang lễ vật đến trước) nhưng thực chất là rất cá nhân . Nên dù chưa kịp nhìn thấy dung nham của Mị Nương để tương tư nhưng Thủy Tinh cũng óanh cho bõ ghét.

Mối hận của Thủy Tinh hàng năm cứ “thừa nước đục thả câu” mãi. Rồi cộng thêm sự hỗ trợ của bọn lâm tặc phá rừng trụi lũi đẽo núi mòn trơn nên hàng năm nước lũ cứ hoành hòanh khắp nhân gian trong khi nước sạch thì không đủ dùng nuớc làm thủy điện thì cạn kiệt. Bởi vậy nên điện cúp liên miên cúp bất kể giờ giấc thích thì cúp (có kẻ ngứa mồm gọi là điện bà đu) kéo theo sản xuất trì trệ vật dụng dùng điện mau ra nghĩa địa học hành chập chờn dân số tăng nhanh!!!

Tất cả cũng vì vua Hùng không biết bơi!

alt

TÊ TÊ