QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG- CƠ HỘI CHO CÁC NHÀ VĂN NGHÈO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG & CUỘC SỐNG

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               

                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         --- ›¯š ---

 

 

                  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP

        QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG & CUỘC SỐNG

 

 

 

  I. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP QUỸ

       

Thực tiễn hiện nay cho thấy các nhà văn nhà thơ (gọi chung là nhà văn) gặp không ít khó khăn trong quá trình cho ra đời và đưa tác phẩm của mình đến với đông đảo bạn đọc. Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống được thành lập với mong muốn chia sẻ với các nhà văn trong cuộc sống cũng như trong quá trình đưa tác phẩm của mình đến với những bạn đọc thực sự yêu quý và trân trọng văn chương Việt Nam.


 

  II. NHIỆM VỤ CỦA QUỸ

 

1-   Hỗ trợ cho việc xuất bản tác phẩm

 

      Trong cơ chế thị trường hiện nay các nhà văn phải chịu nhiều thiệt thòi cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Tác phẩm của họ muốn đưa được ra thị trường phải đáp ứng được nhiều mặt như:

 

      + Đạt được chất lượng nghệ thuật

      + Tìm được đối tác liên kết;

      + Phải bỏ vốn đầu tư để in ấn

      + Phải tìm được kênh phát hành tác phẩm

 

      Khắc phục những khó khăn đó giúp nhà văn được Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống lấy làm phương châm hành động hàng đầu. Quỹ sẽ chung tay tháo gỡ một phần những khó khăn nêu trên để tác phẩm của mỗi nhà văn nhanh chóng kịp thời  đến với bạn đọc.

 

      Tác phẩm được hỗ trợ cần đáp ứng 2 yêu cầu:

 

      - Tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật và văn chương được thông qua bởi Hội đồng thẩm định của Quỹ.

      - Tác giả đang gặp khó khăn về kinh tế không thể tự lo in được tác phẩm của mình 

 

      2. Hỗ trợ về cuộc sống

 

         Các nhà văn đã thành danh trong sự nghiệp văn chương hiện tại trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn như: Kinh tế thiếu thốn nghiêm trọng bệnh tật hiểm nghèo hoặc tai nạn bất ngờ…

Quỹ sẽ chung tay góp sức cùng các tổ chức xã hội và nghề nghiệp khác hỗ trợ để nhà văn nhanh chóng vượt qua những khó khăn hiện tại trở về với cuộc sống thường nhật của mình.

 

 

III. CƠ CẤU CỦA QUỸ

 

 1- Chủ tịch Quỹ: Nhà Thơ Bành Thanh Bần

 

2- Phó Chủ tịch kiêm Thủ quỹ: Bà Đinh Thị Thuận

 

3- Các thành viên:

 

        - Ông Bành Anh Tuấn

        - Nhà thơ Chử Thu Hằng

        - Bà Khánh Linh

 

4- Các đơn vị liên kết:

 

     - Trang Website Lucbat.com

     - Trang Website Trannhuong.com

     - Trang Website Phongdiep.net

 

             Các thành viên và đơn vị liên kết tham gia Quỹ có trách nhiệm và quyền lợi:

 

    - Đăng tin quảng bá cho các hoạt động của Quỹ

    - Giới thiệu phát hiện tác giả trong diện đề nghị Quỹ hỗ trợ 

    - Tham gia hội đồng bình xét các tác phẩm cần hỗ trợ và tác phẩm dự thi do Quỹ tổ chức.

 

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUỸ

 

  -  Quỹ do nhà thơ Bành Thanh Bần sáng lập. Hàng năm các công ty thành viên sẽ góp số tiền là: 300.000.000đ (Ba trăm triệu VNĐ) để Quỹ duy trì hoạt động. Con dấu và TK của công ty TNHH Du lịch & Thương mại Cường Thịnh  được tạm thời sử dụng làm con dấu và TK của Quỹ .

   

-         Quỹ kêu gọi và hoan nghênh các tổ chức cá nhân tham gia Quỹ.

-          Khi có thêm thành viên tham gia hỗ trợ vốn sẽ tiến hành  thành lập Quỹ theo quy định của pháp luật.

 

V. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

 

 1- Các tác giả là Hội viên HNV Hội viên HVHNT các tỉnh  nhận thấy tác phẩm của mình đủ tiêu chuẩn trong diện được Quỹ hỗ trợ có thể đăng kí và gửi tác phầm của mình về Quỹ.

 Các tác phẩm của các tác giả đã được Hội Nhà văn và Hội LHVHNT các tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ không nằm trong diện được Quỹ xem xét.

 

 2- Quỹ sẽ lần lượt đăng tải tác phẩm của các tác giả trên Website của Quỹ đồng thời chuyển tiếp các tác phẩm này đến các Website của các đơn vị liên kết các thành viên trong hội đồng thẩm định để các thành viên đều được tiếp cận với tác phẩm của các tác giả giúp cho phần xét duyệt được chính xác.

 

3- Hội đồng thẩm định bao gồm các thành viên của Qũy có nhiệm vụ giới thiệu các tác phẩm và tác giả phù hợp với tiêu chí và mục đích của Quỹ. Ba tháng một lần hội đồng thẩm định sẽ họp xét duyệt bỏ phiếu kín và lập danh sách những tác giả và tác phẩm đã được duyệt bằng văn bản.

 

4- Sau khi thẩm tra Quỹ sẽ ra quyết định mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ đồng thời  thông báo trên Website của Quỹ để các tác giả và độc giả biết.

 

5- Hàng năm Quỹ sẽ tổ chức các cuộc thi theo từng thể loại: Thơ Truyện ngắn Tiểu thuyết… Mỗi cuộc thi sẽ mời thêm các Nhà văn nhà lý luận phê bình có uy tín thẩm định chọn ra tác phẩm xứng đáng để trao giải góp phần tôn vinh lao động nghệ thuật của các tác giả. Tác phẩm đoạt  giải sẽ được Quỹ giới thiệu và phát hành giúp tác giả thu lại một phần kinh phí đây là điểm nhấn thể hiện tinh thần nhân văn nhân bản của Quỹ.

 

6- Việc hỗ trợ cuộc sống cho các Nhà văn đang gặp khó khăn bệnh tật hiểm nghèo hoặc tai nạn bất ngờ… như đã nêu trên sẽ được tiến hành thường xuyên trên cơ sở nhất trí cao trong các thành viên Quỹ.

 

VI. TRỤ SỞ GIAO DỊCH CỦA QUĨ

 

Trụ sở chính: Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa – Ba Vì – Hà Nội

Điện thoại: (043) 3881.593 – Fax: (043) 3930.888      

Website: banhthanhban.com

 

Giao dịch thường trực:

 

1/ Nhà thơ Bành Thanh Bần. Tel: 0913.297.236

Email: banhthanhban@gmail.com

 

2/ Nhà thơ Chử Thu Hằng. Tel 01663332171

Email: nguoibinhthuong1957@yahoo.com


 

 

Hà Nội ngày 26/4/2011

Chủ tịch Quỹ

Bành Thanh Bần

 

 

 

    * Thông báo này được đăng tải trên Website của Quỹ và Website của các đơn vị liên kết.

* Danh sách các tổ chức và cá nhân đăng kí tham gia và hỗ trợ Quỹ sẽ được thông báo cập nhật trên Website của Quỹ và của các đơn vị trên.

* Đ rõ thêm chi tiết mời truy cập vào website của Quỹ: banhthanhban.com