Tập làm thơ Đường luật- THÁNG NĂM

                THÁNG NĂM

 alt

Tháng năm vàng rực hoa mướp quê

Khản cổ ve kêu gọi hè về

Thoảng xanh màu núi mây trắng nhẹ

Đêm ánh khuya vờn gió đam mê

Người còn lạc bước buồn xa xứ

Cảnh cứ xui chi nỗi ê chề

Tần ngần buông bút trông ngày tháng

Ánh mắt vàng trong hoa mướp quê.

 

                                          Mùng 1-5-2011