Tập làm thơ Đường luật- VỊNH VỊT BẦU

Tập làm thơ Đường

VỊNH CON VỊT BẦU

Xóm trại xem ra nhất vịt bầu

Mình tròn mỏ đỏ trắng phau phau

Lạch bạch chân bầu nơi vườn vắng

Le te cánh vịt chốn ao sâu

Khi hứng um sùm lên giọng hát

Lúc buồn thơ thẩn cất dăm câu

Không may gặp phải ba thằng bợm

Cắt tiết nhổ lông nó chặt đầu.

 

VỊNH GÀ TRỐNG

Trống choai trống thiến lại trống già

Chú chưa có cựa chú mất cà

Chú rụng cả lông mào xơ xác

Cổ vươn cánh vẫy vẫn giống gà

Tranh công mỗi sớm bình minh dậy

Kể tội hằng đêm trộm viếng nhà

Mong sao sớm đến ngày giỗ cụ

Trống choai trống thiến cả trống già.

phuongquy

hay quá

Kính bác Lê Trường Hưởng!
ỐI gi[ì! Bác s]ả giúp em mấy câu hay quá. Xin đa tạ. Em đang tập làm thơ Đường bác ạ. Chỗ em thơ Đường đang "phát". Kính mong bác chỉ giáo. Xin bác cho bài hạo ngay ạ. Em sẽ còn tập làm thơ Đường dài dài mà.

Lê Trường Hưởng

Chào anh Phùng Phương Quý!
Thấy anh ghi là "Tập làm thơ Đường Luật" nên tôi mạn phép sửa lại cho đúng niêm luật và không bị điệp từ. Nếu anh chấp nhận tôi sẽ có bài hoạ!

VỊNH CON VỊT BẦU

Xóm trại xem ra nhất vịt bầu
Mình tròn mỏ đỏ trắng phau phau
Chân to lạch bạch nơi vườn vắng
Cánh lớn le te chốn nước sâu
Khi hứng um sùm lên giọng hát
Lúc buồn thơ thẩn cất dăm câu
Không may gặp phải ba thằng bợm
Cắt tiết nhổ lông chặt cả đầu.
VỊNH GÀ TRỐNG

Trống thiến trống choai lại trống già
Chú chưa có cựa chú không…cà
Rụng lông sùi mỏ mào xơ xác
Trơ thịt sần da mắt quáng gà
Mỗi sớm tranh công khi thức dậy
Hằng đêm chiếm chỗ lúc ngủ nhà
Mong sao sớm đến ngày lo kỵ
Trống thiến trống choai lại trống già